Kredity na vysoké škole

Služby

Poskytujeme prvotriedne služby v oblasti IT, komunikácií.

Benefity

Spoluprácou s nami si otvárate nové možnosti a výhody.

Šité na mieru

Všetky naše služby sú šité na mieru klienta.

Referencie

Naši klienti zlepšia svoj workflow a revenue.

Spojte sa s nami


Kredity na vysoké škole

Kreditový systém - ŠKODA

Studium v bakalářském studijním programu se uzavírá po získání nejméně 180 kreditů ve stanovené skladbě (nejméně 22 kreditů z oborově volitelných předmětů předepsaných pro příslušný obor a nejméně 9 kreditů z volitelných předmětů.
savs.cz/studium/kreditovy-system

Kreditový systém

Česká republika patří mezi ty státy zúčastněné na Boloňském procesu, které v podstatě všeobecně zavedly kreditový systém ECTS pro potřebu vysokých škol nebo to přinejmenším deklarují.
radavs.cz/prilohy/13p8Kreditsyst.doc

Kreditový (kreditní) systém ECTS v podmínkách...

Kreditový systém ECTS (European Credit Transfer System) vznikl před 10 lety jako pilotní projekt na podporu systematické mobility studentů evropských universit a vysokých škol. . Existují školy, které využívají kreditů jen pro mobilitu.
aplikace.msmt.cz/vysokeskoly/Legislativa/InfokZakonu/Kredity.doc

Kredit (školství) – Wikipedie

Konkrétní přiřazení kreditů kurzům, modulům a jiným částem studia je v pravomoci vysoké školy a zavedení ECTS je na vůli jednotlivých signatářských zemí. Evropská unie ani většina zemí včetně ČR ECTS nenařizuje, ale dobré vysoké.
cs.wikipedia.org/wiki/Kredit_(školství)

Ke to jsem? - Všichni všem

2 kredity Přidání fakulty... 2 kredity Přidání předmětu vysoké školy... 2 kredity Nahrání materiálu vysoké školy... 10 kreditů Stažení materiálu vysoké školy...
vsichnivsem.cz/kdetojsem

Co vám prozradí Statistika kreditů...fakulta Vysoké školy...

Chcete-li úspěšně dostudovat, musíte především pravidelně dostatek kreditů získat a také jich moc neztratit. . Kredity uznané mimo období – to jsou kredity za předměty uznané z předchozího studia na VŠE nebo na jiné vysoké škole.
nf.vse.cz/studenti/navody-k-isis/co-vam-prozradi-statistika-kreditu/

Kredity na VOŠ | Copsu

. umožňovaly plynulejší přechod studentů VOŠ po jejich absolutoriu ke studiu na vysoké škole a současně by napomáhaly zkrácení doby následného bakalářského studia v závislosti na počtu získaných a následně uznaných kreditů.
copsu.cz/cs/o-skole/projekty/projekty-v-udrzitelnosti/kredity-na-vos.html

Kredit sem, kredit tam, kolik jich vlastně mám?

Pro studenty slovo kredit neznamená pouze stav účtu mobilního telefonu, ale je jedním z nejdůležitějších věcí, se kterým se setkávají při studiu na vysoké škole. Pro úspěšné složení bakalářského studia jich student minimálně potřebuje.
munimedia.cz/prispevek/kredit-sem-kredit-tam-kolik-jich-vlastne-mam-2163/

Kreditní systém (ECTS - European Credit Transfer System...

Boloňské dohody zavazují všechny vysoké školy v Evropské unii přecházet na systém, v rámci něhož připadá na jeden akademický rok 60 kreditů. . Kredity vyjadřují míru zátěže studenta. Zákon o vysokých školách Tipy pro studenty
student.finance.cz/pruvodce...studium-vysoke-skoly/kreditni...

Vysoká škola zdravotnická - Podmínky studia

Informace o škole. Některé kredity je možno získat i na jiných akreditovaných vysokých školách včetně zahraničních, což umožňuje evropský výměnný kreditní systém (European Credit Transfer System ECTS) . 1. ročník: optimum 60 kreditů
vszdrav.cz/cz/vszdrav/studium/podminky-studia/